Jakt

Jakten bedrivs av byns jaktlag som arrenderar jakträtten av privata markägare samt av Holmen.

Behöver ni komma i kontakt med jaktlaget så kontakta någon av följande personer via telefon eller via sms:

Jaktledare: Per-Arne Sjöberg 070-621 83 99

Ordförande jaktlaget: Johan Agu 070-231 13 47

Kassör jaktlaget: Gösta Nilsson 070-355 67 55