Byn

Storborgaren är en liten skogsby cirka 6 mil nord väst om Örnsköldsvik. Byn ligger på en ås och med utsikt över den 6 km långa Storborgarnsjön. Den utsikt man får när man står i byn är förutom sjön, skog och åter skog. Skogen har varit den faktor som gjort att folk har kunnat sätta bo och fostra sina efterkommande i byn. Skogen har bidragit med virke till byggnader, kött till grytan, bete till djuren under sommaren samt arbete till byns innevånare.

Historia

I början på 1700 talet anlades ett nybygge på östra stranden (mot stormyr skogen) av Storborgarnsjön. De första fasta bosättarna var Nils Hemansson Mård samt Håkan Olsson Norman vilka brukar benämnas som byns grundare (ca 1754).
Under 1930-50-talet bodde det som mest 87 innevånare i byn, den huvudsakliga näringen var skogen samt jordbruk. Mo&Domsjö AB var den huvudsakliga arbetsgivare (om man inte arbetade på det egna hemmanet), där männen arbetade med skogsavverkning under vintrarna, röjning, plantering samt bränning under somrarna.
Men med den försämrande lönsamheten och mekaniseringen av skogsbruket gjorde att de unga inte längre kunde bo kvar i byn. De flesta flyttade till de större samhällena som Björna, Bredbyn samt Örnsköldsvik där det fanns större möjligheter till arbete.

Nutid

Idag (2019) finns det 17 bofasta innevånare kvar. I byn finns en aktiv Bygdegårdsförening som verkar förr att hålla byn vid liv (så långt som möjligt). Detta görs genom att man arrangerar olika “spektakel” för att locka hem de utflugna, åtminstone under semestrar och helger.

Hur hittar man till denna “pärla” i skogen?

Från Örnsköldsvik följ väg 352 mot Fredrika. I Björna svänger du vänster och fortsätter färden till Hemling. Här svänger du vänster igen vid vägkorsningen som pekar mot Hädanberg. Färden tar dig förbi Berg och vidare in i vildmarken, efter ca 20 minuters färd (från Hemling) kommer du fram till Storborgaren. Sväng vänster för att ta dig en titt på vår lilla by, stanna vid vändplatsen och njut av utsikten över Storborgarsjön och bergen runt omkring.

Väljer du att svänga till höger i korsningen kommer du till byarna Gålberget, Fälltjäl, Nordsjö, Mellansjö och så småningom till Hädanberg (det som angavs på vägskylten i Hemling).

Avstånd till närmaste orter är: Hemling (17 km), Björna (30 km), Bredbyn (40 km), Örnsköldsvik (70 km), Stockholm (560 km), Norrköping (730 km).

[wpgmappity id=”1″]