Dialekt

Det språk som talades under min uppväxt i byn är på väg att försvinna, på grund av att vi i skolan fick lära oss att tala “riktig” svenska dvs. rikssvenskan, radion och televisionen har även stor del i detta genom att man inte kan höra sin dialekt. Dessutom så har många flyttat ifrån byn och bosatt sig i ständerna och detta fått till följd att man “glömt” hur man pratade under sin uppväxt. Språket är en av de största faktorer som förenar oss bybor, så därför tycker jag att det är viktigt att bevara mitt hemspråk.
Gösta Nilsson 1996-06-24

 

A B D F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Ord/Mening Förklaring
Almyche Mjölkört.
Anörja Skidspår.
Bakan Spill efter sågning av virke.
Be’g Tjurig.
Bitvargen Väghyvel (troligen från väghyvelns fordonsmärke).
Bjesninga Koppel för kor.
Black Pank.
Blana Maträtt.
Blanröa Grädde och messmör blandat, används till vit ost.
Blattne Upplöses i vätska.
Blé Bläddra.
Blecka Märka (de e blecka te trea, träden är märkta).
Blister Vissla.
Brannbera Hallon.
Brika Toalett ringen på utedasset.
Bûgan Bågsåg.
Bûgel Buckla.
Börsket Må dåligt.
Båna Barnen.
Bånet Gravid.
Bäcker Bagge.
Bärschvä Lite grann.
Bö’ssä Damm.
Böckefjala Bakspade.
Bökevén Ved till bakugn.
Böller Leva om (bullrig)/klumpig.
Bösshommel Person som stökar till. Leksak som snurrar på golvet och samlar damm (böss).
Böxern Byxor.
Brästä Sprätta.
Bröchel Dra ihop (virke i travar).
Doninga Häst kälke.
Dricke Soppa till kreatur.
Dråttnä Drukna.
Dröga Kälke.
Dörsk Må dåligt.
Fa’le Väldigt.
Faleken Leksaker.
Faljä Följa.
Faschket Efterlängtat/åtråvärt.
Fegan Ganska/Nästan.
Fjasket Barnslig.
Fjusä Ladugården.
Fjölleret Barnslig.
Flattä Flott från fläsk.
Flister Lätt snöfall.
Frössan Febrig.
Fösket Murket.
Fûa Stjärten.
Frästä Försöka.
Geckelen Kindtänderna.
Geckes Tråka.
Getspärn Talgoxe.
Glisä Titta.
Glisett Nyfiken.
Grisharan Kottletrad av fläskkött.
Grommen Sump (kaffegrommen, kaffe sump).
Gûrä Gyttja.
Gåtern Stag som används i änden på timmer i timmerhus.
Göttstrutt Godispåse.
Hanke Stänga till med en hake.
Hasch’n Halsen.
Hexnå Tappa andan.
He’dä, he’nä Flytta dig, lägg det i.
Hila Hyllan (oppå hila, ovanpå hyllan).
Himpä Halta.
Hurä Halkade.
Hämtarn Hink (tex mjalk hämtarn, Mjölkhinken).
Härsä Hänga upp hö på ställning för att torka.
Härt Halt.
Hömû Damm av hö.
Hörjä Hör ni (hörje bånner, hör upp barn).
Hörrväs Fryser.
Höcker Skaka.
Höckern Hakan.
Höcken Vem.
Ickorn Ekorren.
Illht Ont.
Illistet Intressant.
Isènt Ids inte.
Jankä Vaggande gång.
Jestaligen Snälla nån.
Jûlä Grina.
Andas.
Kanken Tuppen
Kangelbera Avföring som torkat fast på håren i stjärten.
Kangero Stor spindel.
Klater Krångla.
Klommeret Klantig.
Knul Knöl.
Knövelet Slö/Saktmodig.
Koern Korna.
Krypern Mandelpotatis.
Kräka Djuren.
Kröste Krysta.
Kûkä Ropa.
Kûlbulla Tjockpannkaka med fläsk.
Kuret Spak/Dagen efter.
Kä’r (män kär ska du .., men ska du ..)
Köjja Koja.
Kö’ln Tunna stickor/spån att tända brasan med.
Könt Typ av ryggsäck.
Köxä Titta.
Linnbera Lingon.
Linärla Sädesärla.
Littevättä Litegrann.
Lögä Ljuga.
Lögge Dra i håret.
Lommeret Slö, slashasig.
Lûa Skrälla.
Lûen / Löen Luden.
Lûern Ladan.
Manömt Angenämnt.
Meborä Piss-ränna i ladugården.
Messte Tappa bort.
Mjalka Mjölken.
Mûa Mala sönder till fint damm/pulver.
Mûran Spån.
Murä Mura (mura tegel).
Mûrern Myrorna.
Mychä Mycke.
Mössan Mossa.
Möxä Flytta på.
N’ Före mansnamn (n’Allan).
Na / a Före kvinnonamn (na’Eva) / a’Seggä.
Nagelbittn’ Frusna fingrar.
Navar Borr.
Nögge Lugga (nögge båna, lugga barnen).
Nöbben Småspik.
Nästä Fästa ihop.
Oppå Ovanpå.
Oppå böttn’ På övervåningen.
Oppå maskin På övervåningen i ladugården.
Oppå sköllerän På takbjälkarna i ladugården.
Pelleret Tokig.
Priskurant Katalog.
Pölschter Slashas eller person som inte får någonting gjort.
Pössa Påse.
Pössagöbb Dagdrivare.
Rantä Ranta/Springa omkring.
Raskä Stöka till (raskä te låern, stöka till i lådorna).
Recka Rucka, Vicka.
Reppa Rapa.
Rimpä Remsa.
Rittopp Räta upp (rittopp dä, sätt dig upp).
Ro’ern Hörn.
Rona Blå arbetsblus.
Rûfûgel Lavskrika.
Rûtä Råmade (tex koern rûte, korna råmade).
Rûgan Råge.
Råttnä Ruttna.
Rännä Kuta, springa (ränne vä skibern, åka med skidorna).
Röckat Glappt.
Rylet Röd om kinderna.
Seckasamt Långsamt.
Seckel Drägla.
Sjublût Genomblöt.
Skok Skakade.
Skov Skavde.
Skvakatrast Björktrast.
Skvelä Skrika.
Sköcker Skakar.
Sköbb Lekfull.
Skröbben Klädkammare/garderåb.
Skûvel Skåvel spade.
Sköttern Skatorna (fågel).
Slagör Duvhök.
Slecka Slicka.
Sleckat Glappt.
Slä’a Häst kälke.
Snarett Snorig.
Snåttbera Hjortron.
Smárä Smör.
Sno Vända / skyda på.
Spelahacka Hudsprickor.
Spärn’ Småfåglar.
Stannsänga Typ av familjesäng.
Stattnä Tjockna, stelna.
Stöngen Värk (örstöngen, öronvärk).
Stöttinga Häst kälke.
Sûlä Spilla.
Supparnä Soppa av makaroner och buljong.
Sûvelä Sås/köttsky.
Sva’lan Skafferi.
Sve’my Små knort (insekt).
Söskarna Syskonen.
Taljä Tälja.
Teärn Tårna
Tetn’ Tätmjölk.
Tjegeln Kottar.
Tjasket Blött före.
Tje’arn Tjäder.
Tjeckat Klibbig jord/lera.
Tjellet åtn’ Lämpligt åt …
Tjeregaddn’ Rot av en tjärstubbe.
Tjessa/tjasa e’hop Falla ihop.
Tjettall Kittla.
Tjickern En kvinnas bröst.
Tjoshl’n Kjolen.
Tjuppen Hund eller hundvalp.
Tjvaravelingen vä tjickeren te Vetmjölsvälling med mjölkulor.
Tjvarsöver Tvärsöver.
Tjve’tn Tälj spån.
Tjå dä Lungna dig.
Troern Ett barkat träd som används vid härsning av hö.
Tännern Tänder.
Tröckat Tråkigt.
Tröj Törs (tex ja tröj int å vara ensamen, jag törs inte vara ensam).
Tulla Vagga / Ta lite.
Tvagan Borste.
Tychmychen Snarstucken.
Täjje’ Tagit.
Töll Toppen på ett träd.
ûget Bakvänt.
Valan Matstrupe.
Vealirä Vedbon.
Veaski Vedträ.
Vinkoppkärra Kärra med tipp.
Vril Knöl på träd som används för att göra tex skålar.
Vä’la Världen.
Värmarn Vedeldad stor gryta.
Värmarschböxen Byxor av vadmall.
Vörnt “Gör inte” …
Ä’ntn Är det inte.
Ännä Till ända/sluta (nu börjene på å änne, nu börjar det att ända).
Äsch’n Om (kär, ja önners äsch’n Ol Jonsch’n e rekten, jag undrar om Olof Jonsson är tillbördig).
Åslappä Matrester.
Åtabak Baklänges.
Yschet Yr/uppjagad.
Ömmest Mycket (ömmest ska man fo höre, mycke ska man höra).
Önner Undrar.
Örsnela Trollslända.
Överännä Köra omkull.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.