GDPR info

Denna hemsida samlar inte information kring användare annat än vad som programmet wordpress använder. 

Det finns möjlighet att begära utdrag från systemet kring de data som eventuellt finns via: