En liten historia

Detta är en berättelse från en verklig händelse som utspelas mellan Ove som är infödd i Storborgaren och Tommy som kommer i från Ö-vik och inte är riktigt “hemma” i språkets krusiduller.

Mössan

Ha je hörd närn Ove ån Tommy var däre röjninga inne barjanlia. Dam tjeckapå å röjtä lite vätte nan timä, män te slut sä ropen Tommy.

Hördu Ove, vä get gå hem nu! nOve svara, Int kan vä göra dä förns vä ha röjt nä tell lina. Men nTommy var tjuret å kûcke tell baks, Jo vä get gå nû innan ja skit te böxern! Men san Ove, gå oppe skogskantn å skit, dä bruk ja göra när vä fäles te skogen. Men va ska ja törkmä vä, frågen Tommy. Ta mössan san Ove. NTommy lommer iveg merns nOve fortsätte å röjä.

Ättn’ stann sä kömmen Tommy tellbaka å sa, Va ska ja göra å mössa min? Vad då göra, önnersn Ove! Jo, du sa ju att ja skull törkmä vä mössa! Nä’ int ment ja mössa som du ha på huvve utan du sku använn mössan som växs däre skogen.

Förklaring

I korthet så var Ove och Tommy i skogen för att röja. När Tommy blev bajsnödig frågade han om de inte kunde gå hem. Ove sa att han kunde uträtta sina behov i skogen och sedan torka sig med mossa. Tommy gjorde så, men använde sin mössa i stället för mossa när han skulle torka sig.

Gösta Nilsson 1993-07-11