Länkar

Egna hemsidor

Storborgarnsjaktlag

Övriga

https://www.youtube.com/watch?v=2BIyzRHT9qM“Stor-Kalle” i Häggsjöbäcken Starka karlar har i alla tider framlockat ett skimmer, som utgjort en källa till historier om de mest fantastiska kraftprov. Detta gäller icke minst Karl Jonsson, mera känd som Stor-Kalle i Häggsjöbäcken. Texten återfinns på Vändåtbergets hemsida.
Allehanda Har du missat senaste nytt från bygden, lugn du hittar det i vår ortstidning.
Anundsjö Vårt högstadie och kyrka ligger här. För att ta sig till skolan så innebar det 8 mils dagliga bussresor.
Anundsjömålet Här kan du lyssna på några korta texter på “anundsjömål”.
Björna Under vintrarna kunde man dansa på Centrum.
Bredbyns Gästgiveri Om man inte vill laga mat själv så är detta ett bra alternativ.
Fiske i länet Västernorrlandsläns fiskesida.
Fiskeguiden Fiskeguiden för Örnsköldsviks kommun vet det mesta.
Folkdräkt Anundsjö har en egen folkdräkt.
Folkhögskola På Mellansels folkhögskola kan du förkovra dig!
Glesbyggdsverket Ett eget verk som arbetar för oss?
Gottne Via Fälltjäl och Utteråvägen når man Gottnebyggden.
Hemling Närmsta platsen för att handla/tanka.
Jaktskola Har du inte möjlighet till jakt så kan du här ändå träna på att träffa våra störrsta bytesdjur.
Kampingplatser nära byn Camping intresserar vissa.
Kyrkor nära byn Kyrkor nära byn för dem som gillar sådana inrättningar.
Långviksmon På somrarna så var det “mon” som gällde när man ville dansa!
Länsstyrelsen Västernorrlands länsstyrelse.
Lantmat Naturlig matat från vår natur, information om detta hittar du i Svensk lantmat i västernorrland.
Naturreservat I Örnsköldsvikskomun finns flera naturreservat.
Örnsköldsvik Central ort i vår kommun.
Riksantikvarieämbetet – Fornsök Här kan du se vilka fornlämningar som finns runt byn.
Riksarkivet om Storborgaren Vad säger “staten” om Storborgarn?
Självklart finns vi på Facebook Facebook finns man inte där så finns men inte eller?
Skola Vi tillhör Anundsjö rektorsområde.
Solbergsbacken Är du sugen på skidåkning så ska du åka till Solberg och prova deras backe.
Temperatur Aktuell temperatur i Bredbyn (närmaste mätpunkt).
Urskogsleden Urskogsloppet är ett motionslopp på enkla stigar som går genom en fantastisk urskogsmiljö i Örnsköldsviks kommun. Längden är 18,5 kilometer. Loppet äger rum lördagen den 13 juni 2009. Starten är i Backe/Berg och målgången är i Björna centrum.
Utterreservat Våra fiskevatten ingår i Hemlingsåns utterreservat (sveriges enda), vilket ska skydda den lilla stam av utter som finns här.
Vändåtberget Läs om Vändåtberget och dess omgivningar.
Wikipedia Wikipedia om Storborgarn.
Anundsjömålet på YouToube
Anundsjö del 1
Anundsjö del 2
Anundsjö del 3
Anundsjö del 4
Anundsjö del 5
Anundsjö del 6
Anundsjö del 7
Anundsjö del 8
Anundsjö del 9