Om

Denna hemsida är tillängnad Storborgaren.

Drivs av Gösta Nilsson en “barjanbo” som bor på annat håll men vurmar för byn!

Har du synpunkter på innehållet eller förslag på förbättringar eller innehåll som jag borde publicera så tveka inte att kontakta mig!