Fornfynd i Storborgarn

Ett antal personer från byn samlades “In på san” för att höra om de arkeologiska fynd som gjorts av personer i byn.

Under en plantering på Chister Sjöbergs skifte vid västbarjarån efter “remvegen” vid “lang farsn” så hittade Sven-Erik “Falköga” Norén en pilspets som tros vara ca 1000 år gammal!
litenpil

Sven-Erik visade även en större pilspets som före detta grannen William “Wille” Svensson” hittat någonstans i Storborgarens närhet.storpil

 

Arkeolog Bernt-Ove Viklund berättade utifrån de fynd som gjorts om områdets utveckling från istiden och framåt. Biolog Oskar Norrgrann berättade om flodpärlmusslan och uttern utbredning i området.
inpasan

 

Efteråt färdades vi till fyndplatsen för att ta koordinater och fundera kring varför pilen hamnade där!
fyndplats

Det mest troliga är att den tappats bort efter som fyndplatsen troligen inte är någon bosättning. Det kan även vara en förlupen pil från ett så kallat “självdrag” dvs en fast anordning för en pilbåge som är uppspänd med en automatisk utlösare.

Länkar

Fornsök i Storborgaren
Restaurering av FPM vatten-red

Sveriges Radio Västernorrland sände även från platsen men jag har inte kunnat hitta några ljudfiler från detta! Hittar ni dessa meddela mig!