Svinrygg

Vet ni vad en svinrygg är och vad man kan använda den till?

En rörställning som en halvbåge med piggar på.

Se Uno “in action” i följande:

Fälla träd mot svinryggen.

Med svinryggen får man en bra arbetsställning.

När man är klar så är den lätt att flytta till nästa träd. Mera info om denna kan Uno bistå med.